SERVICES

事業内容

施設・設備

高品質なサービスを提供する、釧路厚生社の保有する施設・設備です。